Vi skapar genomförandekraft/exekveringskraft i er verksamhet

Vi ser till att er organisation kan genomföra de strategiska ambitioner och mål som ryms i Er strategi. Antingen Ni letar efter rätt person för jobbet – executive search - eller inte kan skapa rätt balans mellan strategi, struktur och kompetenser – assessment.

Oavsett om Ni vill ha en nyrekrytering eller en assessment av styrelsen, chefsgruppen, talangfulla mellanchefer eller strukturen i organisationen, har vi en mycket kompetent grupp konsulter för just det uppdraget.

I en assessment tar vi fram tydliga, prestationsrelaterade utvecklingsteman för den enskilda chefen, chefsgruppen och organisationen, så att utvecklingsbehovet är klart identifierat och förankrat. – Häri ligger nyckeln till att kunna realisera Er strategi. Inom executive search levererar vi träffsäkert toppkandidater inom 100 dagar. I vår framgångsrika process är vi erfarna nog att på ett konsultativt sätt vidareutveckla och genomlysa Ert behov och koppla detta mot ambitionen hos tilltänkta kandidater i syfte att säkerställa helt rätt matchning. Vi är er ”trusted advisor” och vi är professionella och ambitiösa å era vägnar, för vi vet hur viktigt det är att hitta exakt rätt person till jobbet och till ledningsgruppen.